KELAYAKAN: CALON HARUS MEMPUNYAI DIPLOMA/SIJIL KEJURUTERAAN MEKANIKAL ATAU YANG SETARAF

  • BAHASA UTAMA – BAHASA INGGERIS / BAHASA MALAYSIA
  • BOLEH BEKERJA SHIFT
  • PENGALAMAN KERJA DALAM BIDANG BERKAITAN SANGAT DIALU-ALUKAN

Permohonan Jawatan Kosong Ini

Format fail yang sah: .pdf, .doc, .docx