KELAYAKAN: CALON HARUS MEMPUNYAI SEKURANG-KURANGNYA SIJIL PROFESIONAL, DIPLOMA ATAU IJAZAH SARJANA MUDA

  • BAHASA UTAMA – BAHASA INGGERIS / BAHASA MALAYSIA
  • PENGALAMAN KERJA DALAM BIDANG BERKAITAN
  • KEUTAMAAN KEPADA (GREEN BOOK), TETAPI BUKAN KEMESTIAN

Permohonan Jawatan Kosong Ini

Format fail yang sah: .pdf, .doc, .docx