POLISI PRIVASI

Toyobo Textile (Malaysia) Sdn. Bhd. (Selepas ini, “Toyobo”) amat menyedari akan kepentingan maklumat peribadi. Untuk membolehkan anda menggunakan laman web Toyobo dengan yakin, kami telah menetapkan dasar berikut untuk melindungi maklumat peribadi anda. Ia tidak terpakai kepada syarikat sekutu domestik, syarikat sekutu di luar negara, dan pautan dari laman web Toyobo. Anda harus menghubungi syarikat yang berkenaan mengenai dasar syarikat gabungan dan pautannya.

=

Apakah Maklumat Peribadi

Sebarang maklumat yang diminta daripada pengguna laman web Toyobo yang boleh digunakan untuk mengenal pasti pengguna individu, termasuk tetapi tidak terhad kepada alamat, nama, umur, nombor telefon, dan alamat e-mel.

=

Melindungi Maklumat Peribadi

  1. Toyobo bertanggungjawab terhadap keselamatan maklumat peribadi di bawah perlindungan maklumat peribadi kami.
  2. Untuk memastikan keselamatan maklumat peribadi pengguna, Toyobo berusaha untuk menghalang akses, kebocoran, atau kehilangan maklumat peribadi tanpa kebenaran.
=

Penggunaan Maklumat Peribadi

Apabila kami meminta maklumat peribadi daripada pengguna, kami akan menyatakan dengan jelas akan penggunaan maklumat yang diminta, dan maklumat tersebut akan digunakan hanya seperti yang dinyatakan. Pengguna sentiasa mempunyai pilihan untuk tidak memberi maklumat peribadi yang diminta. Bagaimanapun, ini mungkin akan menghadkan keupayaan kami untuk menyediakan perkhidmatan melalui laman web Toyobo.

=

Pendedahan kepada Pihak Ketiga

Kecuali seperti yang dinyatakan di bawah, Toyobo tidak akan memberikan maklumat peribadi pengguna kepada pihak ketiga.

  1. Dengan kebenaran jelas dari pengguna.
  2. Apabila perlu untuk memberikan maklumat kepada anak syarikat atau syarikat bersekutu untuk tujuan memberikan layanan seperti yang diminta oleh pengguna.
  3. Apabila perlu untuk memberikan maklumat kepada subkontraktor atau sekutunya yang dengannya Toyobo mempunyai perjanjian kerahsiaan, dengan tujuan untuk mencapai matlamat yang dinyatakan oleh pengguna.
  4. Apabila data statistik telah dikurangkan untuk mengelakkan pengguna dikenalpasti.
  5. Seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.
=

Perubahan dalam Maklumat Pendaftaran

Permintaan untuk menukar, mengesahkan, membetulkan, atau memadam maklumat peribadi secara sukarela hanya akan dilaksanakan selepas Toyobo telah mengesahkan bahawa pemohon adalah pihak yang berkenaan atau wakilnya yang diberi kuasa.

=

Maklumat Peribadi Pihak Berkaitan di Laman Web Toyobo

Toyobo tidak bertanggungjawab sepenuhnya untuk melindungi maklumat peribadi pihak ketiga yang dihubungkan dari laman web Toyobo.

=

Perubahan dalam Polisi Privasi Kami

Toyobo akan menyemak dan meminda dasar yang disebutkan di atas mengenai pengendalian maklumat peribadi pelanggan mengikut pindaan perundangan yang berkaitan.

Hak Cipta © Toyobo Malaysia 2019. Hak Cipta Terpelihara | Terma & Syarat |Polisi Privasi |